Sista chansen att utbilda sig som Dreads frisör av Seienstyle är 31 December 2023!

" The Seienstyle process is the most holistic way of creating, maintaining and extending locs both for the loctician and for the client"

We offer courses both online, on site in Seienstyle's salon or at your place. Information on all that I offer can be found here!

Seienstyle är en ekologisk salong

För mig är det oerhört viktigt att jobba så naturligt som möjligt och ha en miljö som är en avspegling av detta. Allt jag använder mig av i salongen är ekologiskt och jag jobbar med holistiska hår metoder som ger möjlighet för att hjälpa dig från insidan och ut!

Learn about dreadlocks through my blog

Ask me anything about dreadlocks, I will also guide you in the world of dreadlocks!

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.